Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu Palackog u Olomoucu, Češka

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu Palackog u Olomoucu, Češka

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu Palackog u Olomoucu, Češka.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na svim nivoima studija iz oblasti:

  • 0532 Earth Sciences (Геонауке)

Broj stipendija: 4 (ili koliko partnerski univerzitet odobri)

Trajanje stipendija: 4 – 5 meseci

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2019/20

Trajanje konkursa: do 13. oktobra 2019. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs