Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka.

Konkurs je otvoren za studente FTN-a i PMF-a osnovnih, master i doktorskih studija iz sledećih oblasti:

  • Information and communication Technologies
  • Engineering, manufacturing and construction
  • Busines and Administration

Trajanje konkursa: 9. februar – 23. mart 2018.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na sajtu Kancelatije za međurodnu saradnju FTN-a.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju FTN-a: iro.ftn@uns.ac.rs