Home » News and Opportunities » Erazmus plus – prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Jašiju, Rumunija

Erazmus plus – prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Jašiju, Rumunija

erasmusmlynas-baltame-foneIASI ROMANIA

Erazmus plus – prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Jašiju, Rumunija

Između ostalih fakulteta, konkurs je otvoren i za studente Prirodno-matematičkog fakulteta za oblasti:

051 – Biological and related sciences (master i doktorske)
052 – Environment (master i doktorske)
053 – Physical sciences (master i doktorske)
054 – Mathematics and statistics (master i doktorske)
061 – ICTs (master i doktorske)
1015 – Tourism (master i doktorske)

Ukupan broj stipendija: 7 (za Srbiju)
Trajanje stipendije: 1 semestar
Realizacija mobilnosti: zimski semestar 2016/2017. godine (od 1.10.2016. do 31.1.2017.) ili letnji semestar 2016/2017. godine (od 15.2.2016. do 15.6.2016).
Trajanje konkursa: 31. maj – 17. jun  2016. godine

ROK za podnošenje aplikacije: 17. jun  2016. godine

Sve uslove konkursa, način aplikacije i neophodna dokumenta ćete naći OVDE