Home » News and Opportunities » EUGLOH online kurs – “One Health and Climate Change Course”

EUGLOH online kurs – “One Health and Climate Change Course”

Obaveštavamo vas da su u toku prijave za učešće studenata na EUGLOH online kurs “One Health and Climate Change Course”. Kurs je namenjen studentima svih studijskih nivoa, a biće održan od 5. juna do 14. avgusta 2023. godine u onlajn formatu.

Registracija zainteresovanih studenata otvorena je do 22. maja 2023. godine.

Škola je namenjena studentima medicine, veterine, zaštite životne sredine i društvenih nauka. Učešće u onlajn programu otvoreno je za sve studente univerziteta članica EUGLOH mreže.

Sadržaj kursa, detalji i poziv na prijavu, nalazi se na EUGLOG stranici.