Home » News and Opportunities » EUGLOH Simpozijum – “Environment and Host Microbiomes – Functional Interactions”

EUGLOH Simpozijum – “Environment and Host Microbiomes – Functional Interactions”

Obaveštavamo vas da su u toku prijave za učešće studenata i istraživača na EUGLOH simpozijumu “Environment and Host Microbiomes – Functional Interactions”. Simpozijum organizuje Univerzitet Pariz Sakle i namenjen je studentima svih studijskih nivoa i istraživačima koji su zainteresovani za temu, a biće održan od 31. maja 2023. godine 08:30 — 17:30 (CET) u onlajn formatu. Registracija zainteresovanih studenata otvorena je do 15. maja 2023. godine.

Detaljne informacije o simpozijumu i poziv za prijavu se nalaze na EUGLOH veb sajtu.