Home » News and Opportunities » Poziv na predavanje prof. Stanislava Knutelskog sa Jagelonskog univerziteta u Krakovu

Poziv na predavanje prof. Stanislava Knutelskog sa Jagelonskog univerziteta u Krakovu

Zadovoljstvo nam je da studente Departmana za biologiju i ekologiju i sve zainteresovane pozovemo na predavanja profesora Stanislava Knutelskog sa Fakulteta za biologiju, Jagelonskog univerziteta u Krakovu, koji na Prirodno-matematičkom fakultetu boravi preko Erazmus+ programa u cilju nastavne mobilnosti.

Predavanja će se održati na engleskom jeziku u petak, 12.05.2023. u Amfiteatru 2 na Departmanu za biologiju i ekologiju u 11h na temu “Jagellonian University at a glance”, a u 12h na temu “Entomology research in focus”.