Home » News and Opportunities » Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za 2018/2019.

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za 2018/2019.

Centar Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke (CMEPIUS) je objavio konkurs za dodelu do 18 stipendija Republike Slovenije za školsku 2018/2019. godinu studentima iz Republike Srbije, na osnovu člana 3 Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Svu dokumentaciju kandidati treba da dostave Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koja će potom nominacije kandidata sa propratnom dokumentacijom proslediti CMEPIUS -u.

Rok za prijavu je kraj marta 2018. godine.

Detaljnije informacije o programu stipendija možete naći ovde.

Procedura za prijavu kandidata.