Home » News and Opportunities » Otvoren poziv za CEEPUS razmene unutar mreža za 2020/21. godinu

Otvoren poziv za CEEPUS razmene unutar mreža za 2020/21. godinu

Nakon puštanja u rad CEEPUS institucionalnih mreža za 2020/21.godinu, omogućeno je i prijavljivanje studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova za mobilnost na partnerskim institucijama u okviru mreža.

Prvi poziv za mrežne mobilnosti trajaće do 15. juna, nakon čega se očekuje da će, u skladu sa uobičajenom praksom, zaključno sa 31. oktobrom trajati sledeći konkursni rok, takođe za boravke unutar mreža.

Više informacija o Pozivu mogu se pronaći OVDE