Home » News and Opportunities » Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u maju 2020. godine

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u maju 2020. godine

U cilju informisanja studenata i nastavnog/administrativnog osoblja o mogućnostima za stipendiranje u okviru programa Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS, Fondacija Tempus organizuje informativno-promotivne događaje na visokoškolskim institucijama, u školama, bibliotekama, omladinskim organizacijama, u okviru sajmova stipendija i sajmova obrazovanja i u drugim ustanovama i organizacijama širom Srbije.

Informativni centar Fondacije Tempus u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom maja 2020. godine organizuje vebinare i individualne konsultacije.

Više informacija o planiranim aktivnostima tokom maja mogu se pronaći OVDE

Više informacija o događajima, prezentacijama i vebinarima mogu se pronaći OVDE