Home » News and Opportunities » Otvoren poziv za kratke mobilnosti prema Univerzitetu u Hamburgu (DAAD stipendije)

Otvoren poziv za kratke mobilnosti prema Univerzitetu u Hamburgu (DAAD stipendije)

Univerzitet u Novom Sadu je raspisao konkurs za prijavu studenata, istraživača i nastavnika za kratkoročne mobilnosti prema Univerzitetu u Hamburgu (Nemačka). Projekat saradnje finansiran je od DAAD Eastern Partnerships programa. Ne postoje ograničenja koja se tiču akademske/naučne oblasti kandidata.

TRAJANjE KONKURSA: 1.12.2023. – 15.02.2024.
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: četvrtak, 15.02.2024. do 23.59 časova
Prijava se podnosi na e-mail adresu: iro@uns.ac.rs (sa naznakom Prijava za DAAD – Univerzitet u Hamburgu)

Detaljne informacije o konkursu nalaze se na UNS web sajtu.