Home » News and Opportunities » Poseta delegacije sa Univerziteta Paris-Est Créteil (UPEC)

Poseta delegacije sa Univerziteta Paris-Est Créteil (UPEC)

Delegacija sa Fakulteta za nauku i tehnologiju, Univerziteta Paris-Est Créteil je posetila Prirodno-matematički fakultet (PMF) u ponedeljak, 20. marta 2023. U sastavu delegacije bili su prof. Amine Nait Ali, prodekan za međunarodnu saradnju, Sanae Fukuma, šef Kancelarije za međunarodnu saradnju i Davy-Louis VERSACE, profesor iz oblasti hemije polimera i fotohemije.

Prijem je organizovan u Klubu nastavnika na PMF-u, a delegaciju su dočekali prof. Srđan Rončević, prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj, prof. Tatjana Đaković Sekulić, pomoćnik direktora Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, prof. Marijana Kragulj Isakovski, prof. Đurđa Kerkez, Gordana Vlahović, šef Kancelarije za međunarodnu saradnju i Ivana Pejović, stručni saradnik za međunarodnu saradnju.

Cilj ove posete je bio proširenje aktivnosti postojeće međunarodne saradnje i partnerstva, uspostavljanje zajedničkih studijskih programa, zajedničko učešće u naučno-istraživačkim projektima i unapređenje koordinacije i protoka akademske mobilnosti između fakulteta.