Home » News and Opportunities » Stipendije Jagelonskog univerziteta u Krakovu

Stipendije Jagelonskog univerziteta u Krakovu

U cilju jačanja bilateralne saradnje sa Univerzitetom u Novom Sadu, Jagelonski univerzitet u Krakovu će omogućiti studentima doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu da realizuju kratke istraživačke boravke, u trajanju od 2 nedelje, u periodu od 12. novembra do 20. decembra 2019. godine.

Jagelonski univerzitet će pokriti troškove smeštaja i dnevnica u iznosu od 82 PLN za odabrane studente. Univerzitet u Novom Sadu će za odabrane kandidate pokriti putne troškove (u iznosu i na način definisan od strane rukovodstva UNS-a), kao i troškove zdravstvenog osiguranja u toku istraživačkog boravka na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu.

Detaljne informacije o pozivu i procesu prijave se nalaze na zvaničnom vebsajtu Univerziteta u Novom Sadu.

Rok za prijavu je petak, 16. septembar 2019.