Home » News and Opportunities » Trening “Soft Skills” za studente

Trening “Soft Skills” za studente

Kancelarija za mlade Grada Novog Sada u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Srednjom mašinskom školom u Novom Sadu, uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije, započinje realizaciju projekta pod nazivom „Ka većoj zapošljivosti mladih u Novom Sadu 2023.“. Cilj projekta je razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih.

U okviru projekta realiziuje se program besplatnih treninga „Soft skills“ za studente, sa ciljem da steknu i unaprede veštine i znanja u oblasti rešavanja problema i donošenja odluka, upravljanja stresom, upravljanja vremenom, komunikacije, timskog rada i drugo.

Pet besplatnih treninga u trajanju po dva i po sata u periodu od 16.30-18 časova biće organizovano tokom septembra, oktobra i novembra 2023. godine u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom grada Novog Sada (Kineska četvrt, Bulevar despota Stefana br. 5).

Po završetku programa polaznici će biti osposobljeni da razumeju specifičnosti mekih veština, prepoznaju izazove i prilike koje meke veštine donose, i primene stečena znanja samostalno, ili uz konsultaciju sa stručnjacima.

Prijave na treninge se dostavljaju putem linka.

Agenda

Detaljnije informacije