Home » News and Opportunities » Vebinar – Kako da odeš na studentsku razmenu kroz Erazmus+?

Vebinar – Kako da odeš na studentsku razmenu kroz Erazmus+?

Fondacija Temus će u toku januara organizovati vebinar namenjen studentima:

Kako da odeš na studentsku razmenu kroz Erazmus+?

Na vebinaru će biti reči o uslovima učešća na Erazmus+ razmenama i praksama, visini i obuhvatu stipendija, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave. Takođe će biti pružene informacije o tome kako Erazmus+ podržava inkluziju i različitost i omogućava učešće različitih kategorija studenata u programu, uključujući i studente sa hendikepom i studente u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju.

Vebinar se održava u sredu, 25. januara od 16 do 17 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 25. januara u 12 časova.

Ukoliko budete imali tehničkih problema prilikom prijave ili su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa događajem, molimo Vas da se obratite Informativnom centru Fondacije Tempus putem imejla info@tempus.ac.rs ili telefona 011 3342 430, opcija 1.