Home » News and Opportunities » Radionice i vebinari Fondacije Tempus

Radionice i vebinari Fondacije Tempus

Fondacija Tempus će u toku maja 2022. održati vebinar i radionicu koji su namenjeni studentima:

Utorak, 10. maj 2022. 17-18.30h

Radionica za studente – Kako napisati dobar CV?

Ova radionica u trajanju od sat i po vremena je namenjena studentima, a posebno onima koji nakon ili u toku studija žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za praksu, volontiranje, kurseve ili buduće zaposlenje.

Studenti će saznati iz kojih delova se sastoji dobar CV, koji su podaci koji se navode u svakom od obaveznih delova i koja je mera u njihovom navođenju, zašto je važna samoprocena veština, koje su najčešće greške pri sastavljanju biografije i kako ih izbeći, kao i korisne savete bazirane na iskustvu onih koji vrše odabir kandidata. Saznanja se na radionici usvajaju iskustveno, kroz rad u grupi i korišćenjem Europass obrasca biografije – https://europa.eu/europass/sr.

Radionica će se održati uživo, u utorak, 10. maja od 17 do 18.30 časova u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (Terazije 39/I). Za prijavu učešća potrebno je popuniti registracioni formular , najkasnije do utorka, 10. maja u 12 časova. Broj učesnika je ograničen.

Utorak, 17. maj 2022. u 16h

Vebinar – Kako da se prijavite za CEEPUS razmenu?

Povodom otvaranja konkursa za mobilnosti u okviru CEEPUS programa, Info centar organizuje vebinar namenjen studentima i predavačima na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji zainteresovanim za odlazak na razmene u okviru ovog programa u akademskoj 2022/23. godini. Osim opštih informacija o programu, na vebinaru će, korak po korak, biti demonstrirano kako se podnose prijave za CEEPUS mobilnosti.

CEEPUS je srednjovropski program univerzitetske razmene koji studentima i akademskom osoblju sa državnih visokoškolskih ustanova iz Srbije omogućava akademske boravke u zemljama srednje i jugoistočne Evrope. 

Vebinar se održava u utorak17. maja u 16 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, najkasnije do 17. maja u 12 časova

Sreda, 18. maj

Vebinar: Mogućnosti za mobilnost studenata kroz Erazmus+ program, EESTEC Career expo – Explore Europe

U okviru projekta i manifestacije EESTEC Udruženja studenata elektrotehnike Evrope pod nazivom EESTEC Career expo – Explore Europe koja, koja ima cilj da pruži priliku studentima elektrotehnike i računarstva Evrope da istraže mogućnosti zaposlenja i daljeg studiranja, Informativni centar Fondacije Tempus će 18. maja održati onlajn prezentaciju o mogućnostima za mobilnost studenata iz Srbije ali i drugih zemalja Evrope kroz program Erazmus+.

Subota, 28. maj

Prezentacija: Mogućnosti za mobilnost studenata i mladih kroz programe Erazmus+ i CEEPUS, Trening Western Balkans Alumni Association

U okviru treninga koji organizuje Western Balkans Alumni Association (regionalno udruženje alumni studenata učesnika programa mobilnosti), Informativni centar Fondacije Tempus će zajedno sa Erazmus studentskom mrežom Srbije održati prezentaciju o mogućnostima za mobilnost studenata i mladih iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana kroz programe Erazmus+ i CEEPUS. Osim članova asocijacije, prezentacija je namenjena studentima koji do sada nisu bili na mobilnosti, a zainteresovani su da učestvuju. Ciljna grupa učesnika iz Srbije su pre svega studenti visokoškolskih ustanova sa teritorije Beograda. Prezentacija se održava u subotu, 28. maja, a o detaljima (tačno vreme i mesto, uslovi i način prijave) organizatori i Fondacija Tempus će blagovremeno obavestiti javnost putem svojih kanala informisanja.