Home » News and Opportunities » ZA STUDENTE FIZIKE – SEMINAR Fizičkog fakulteta u Beogradu – Dr Magdalena Đorđević – KVARK-GLUONSKA PLAZMA KAO NOVO EKSTREMNO STANJE MATERIJE

ZA STUDENTE FIZIKE – SEMINAR Fizičkog fakulteta u Beogradu – Dr Magdalena Đorđević – KVARK-GLUONSKA PLAZMA KAO NOVO EKSTREMNO STANJE MATERIJE

ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ позива на СЕМИНАР 

Среда 17. мај у 11:15 сати, физички амфитеатар, сала 661, Студентски трг 12, III спрат.

Предавач: Др Магдалена Ђорђевић, Институт за физику

“Кварк-глуонска плазма као ново екстремно стање материје”

Апстракт:

При сударима масивних језгара у сударачима у CERN-у (LHC експерименти) и BNL-у (RHIC експерименти), настаје ново екстремно стање материје са изузетно високом густином енергије, које се састоји од кваркова, антикваркова и глуона који међусобно интерагују. То ново стање материје се назива кварк-глуонска плазма (КГП), и сматра се да је насталo одмах након Великог праска, па проучавање КГП омогућава и разумевање самог порекла и настанка универзума.

Данас се сматра доказаним да је КГП креирана у RHIC и LHC експериментима. Међутим, основни изазов представља изучавање особина овог новог стања материје, при чему досадашњи резултати указују на нека веома необична и тренутно неразјашњена својства КГП. Предавање се концентрише на идеју да оптималан начин испитивања особина КГП комбинује квантну теорију поља са релативистичком хидродинмиком, при чему се губици енергије високо енергијских честица (џетова) при проласку кроз КГП користе као пробе овог екстремног стања материје. У оквиру предавања ће бити представљен формализам и досадашњи резултати за предвиђање губитака енергије џетова, као и наредни кораци у расветљавању особина КГП.

Посебно се охрабрују студенти основних, мастер и докторских студија физике, као и студенти осталих факултета са солидном основом из информатике да присуствују предавању, пошто у оквиру овог истраживања имамо отворене позиције у оквиру недавно добијеног ERC пројекта.