Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata – Konzorcijum univerziteta “Mare Nostrum”, Portugalija

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata – Konzorcijum univerziteta “Mare Nostrum”, Portugalija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na jedan od univerziteta koji su članovi Konzorcijuma “Mare Nostrum”, Portugalija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a svih studijskih nivoa u oblastima koje su deo ponude konzorcijuma univerziteta (svaki kandidat je u obavezi da proveri ponudu određenog univerziteta u okviru konzorcijuma u toku podnošenja prijave).

Rok za dostavljanje prijava je nedelja, 31. mart 2019.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS-a.
Kancelarija za međunarodnu saradnju vam stoji na raspolaganju za pomoć: outgoing.erasmus@uns.ac.rs