Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija iz oblasti:

051–Biological and related sciences (samo na masterskim studijama)
052 – Environment
053–Physical sciences (samo na osnovnim studijama)
0532–Earth sciences (samo na doktorskim studijama)
0541–Mathematics (samo na osnovnim i masterskim studijama)
061–ICTs
0711–Chemical engineering

Trajanje stipendija: 1 semestar

Realizacija mobilnosti: zimski ili letnji semestar 2019/20

Trajanje konkursa: do 25. marta 2019. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.erasmus@uns.ac.rs