Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Kil Univerzitetu, Velika Britanija

Erasmus+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Kil Univerzitetu, Velika Britanija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Kil univerzitetu, Velika Britanija.

Konkurs je otvoren za studente Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta na masterskim studijama iz oblasti:

  • 0531 – Chemistry

Ukupan broj stipendija: 1

Trajanje stipendija:4 meseca

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2019/2020 godine

Trajanje konkursa: 21 – 27. januar 2020.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs