Home » News and Opportunities » Nova COIL virtuelna saradnja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Pen Stejt, SAD – Comparative Accessibility Project

Nova COIL virtuelna saradnja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Pen Stejt, SAD – Comparative Accessibility Project

Tokom zimskog semestra 2023/2024. godine pet studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta, sa modula turizam, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo učestvovale su u međunarodnoj virtuelnoj saradnji sa studentima iz Amerike, Lihaj Veli Kampus, Državni univerzitet Pensilvanija.

Studenti su zajednički istražili teme u okviru projekta Comparative Accessibility Project pod mentorstvom prof. dr Anđele Kaur (Pen Stejt) i doc. dr Dragane Vuković Vojnović (PMF).

Prvo su imali zajedničko uvodno onlajn predavanje na temu pristupačnosti univerzitetskim i ostalim sadržajima za osobe sa invaliditetom posle čega su se podelili u grupe za rad. Tokom dve nedelje uradili iskustveno istraživanje i pripremili zajedničke prezentacije koje su jedni drugima predstavili u okviru mini onlajn konferencije.

Cilj programa je pored istraživanja teme pristupačnosti, razvijanje mekih veština i podizanje interkulturnih kompetencija i veština komunikacije u međunarodnom okruženju.

Pored izuzetnog iskustva, naše studentkinje su dobile sertifikat od kancelarije Pen Stejt Global o učešću u ovom mini projektu. Saradnja se nastavlja i u narednoj akademskoj školskoj godini, a još informacija može se pogledati ovde.