Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Tehnološkom univerzitetu u Gracu, Austrija

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Tehnološkom univerzitetu u Gracu, Austrija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Tehnološkom univerzitetu u Gracu, Austrija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na svim nivoima studijama iz oblasti:

  • 0512 Biochemistry
  • 0521 Environmental sciences
  • 0531 Chemistry
  • 0711 Chemical engineering and processes
  • 0712 Environmental protection technology
  • 0532 Earth sciences
  • 0533 Physics
  • 0541 Mathematics

Trajanje stipendija: 5 meseci

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2018/2019 godine

Trajanje konkursa: 2.  – 12. novembar 2018.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.