Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Beču, Austrija

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Beču, Austrija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Beču, Austrija.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na nivou masterskih studija iz oblasti:

  • 0114 – Mathematics

Rok za dostavljanje prijava je nedelja, 14. april 2019.

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS-a.
Kancelarija za međunarodnu saradnju vam stoji na raspolaganju za pomoć: outgoing.erasmus@uns.ac.rs