Home » News and Opportunities » Poziv za studente PMF-a – Prezentacija o Erasmus+ stipendijama

Poziv za studente PMF-a – Prezentacija o Erasmus+ stipendijama

Kancelarija za međunarodnu saradnju održaće prezentaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu o mogućnostima stipendiranih studentskih razmena preko Erasmus+ programa.

Prezentacija će se održati u ponedeljak, 1. aprila 2019. godine, s početkom u 13.30 časova, u Klubu nastavnika na Departmanu za fiziku/matematiku i informatiku (II sprat).

Prezentacija će se fokusirati na aktuelne konkurse Erasmus+ programa koji studentima PMF-a nude boravak na inostranim univerzitetima na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija. Studenti će imati priliku da se upoznaju sa detaljima programa, procedurama neophodnim u toku aplikacije i prizavanjem mobilnosti.