Home » News and Opportunities » Poziv za studente PMF-a – Prezentacija o Erasmus+ stipendijama

Poziv za studente PMF-a – Prezentacija o Erasmus+ stipendijama

Kancelarija za međunarodnu saradnju održaće prezentaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu o mogućnostima stipendiranih studentskih razmena preko Erasmus+ programa. Prezentaciji će prisustvovati i podeliti svoja iskustva studenti sa PMF-a koji su imali prilike da učestvuju na ovom programu studentske razmene.

Prezentacija će se održati u sredu, 17. oktobra 2018. godine, s početkom u 12.30 časova, u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” na Departmanu za fiziku/matematiku i informatiku.

Prezentacija će se fokusirati na aktuelne konkurse Erasmus+ programa koji studentima PMF-a nude boravak na inostranim univerzitetima na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija. Studenti će imati priliku da se upoznaju sa detaljima programa, procedurama neophodnim u toku aplikacije i prizavanjem mobilnosti. Takođe, imaće priliku za otvorenu diskusiju sa svojim kolegama koji su već boravili u inostranstvu na razmeni.