Home » News and Opportunities » Univerzitet Ca’ Foscari Venecija › Stipendije za studiranje u Veneciji 2019.

Univerzitet Ca’ Foscari Venecija › Stipendije za studiranje u Veneciji 2019.

Ca’ Foscari se nalazi među najbolje rangiranih 200 univerziteta na svetu. Univerzitet nudi 100 stipendija koje pokrivaju troškove školarine i 90 stipendija u iznosu od 5.000€. Stipendije se dodeljuju na osnovu uspeha u dosadašnjem školovanju (merit based) kao i na osnovu finansijskih mogućnosti (income based).

Univerzitet školuje preko 23.000 studenata u okviru sledećih oblasti: ekonomija i menadžment, jezici (rangiran u prvih 150 univerziteta u ovoj oblasti), društvene i humanističke nauke, nauka i tehnologija, studije kulture, internacionalne studije, javno upravljanje, zaštita i upravljanje kulturnim dobrima.

Rok prijave: 19.4.2019.

Više informacija o pozivu: https://www.najstudent.com/unive/