Home » News and Opportunities » Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Turkuu, Finska

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Turkuu, Finska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Turkuu, Finska.

Konkurs je otvoren za studente PMF-a na osnovnim i masterskim nivoima studija iz oblasti:

  • 0512 Biochemistry
  • 0511 Biology

Broj stipendija: 1

Trajanje stipendija: 5 meseci

Realizacija mobilnosti: drugi semestar 2018/19

Trajanje konkursa: do 24. septembra 2018. godine

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs