Home » News and Opportunities » Poziv za studente PMF-a: volontiraj i pruži podršku stranim studentima!

Poziv za studente PMF-a: volontiraj i pruži podršku stranim studentima!

Zašto treba da budete volonteri?

– Zato što će se volonterima PMF-a ovaj trud priznati kao dodatna vrednost aplikacije pri konkurisanju na Erasmus+ razmene!

– Zato što unapređujete svoje interkulturalne kompetencije i znanje stranih jezika!

– Zato što je plemenito pomagati drugima!

Kancelarija za međunarodnu saradnju poziva studente PMF-a da se prijave kao volonteri i postanu podrška stranim Erasmus+ studentima koji će boraviti na razmeni na PMF-u u toku 2019/20 akademske godine.

Šta su dužnosti volontera?

Svaki volonter će biti zadužen za jednog ili više stranih studenata koji su na razmeni.

Očekuje se da volonter:

  • pomogne stranom studentu na početku mobilnosti da upozna grad Novi Sad i studentski život u njemu,
  • podeli informacije o javnom prevozu, studentskim restoranima i zdravstvenoj zaštiti,
  • posavetuje prilikom traženja smeštaja (ukoliko je potrebno pre dolaska),
  • pomogne prilikom prijave boravišta u SUP-u,
  • objasni administrativnu proceduru za upis, prijavu ispita, termine ispitnih rokova na Prirodno-matematičkom fakultetu,
  • pomogne da se strani student uspešno integriše u radnu i životnu sredinu,
  • održava redovni kontakt sa stranim studentom u toku semestra radi podrške i pomoći.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV (u kom je naveden broj indeksa, godina i smer studija) i kratko motivaciono pismo (max. 1 strana) na sledeću imejl adresu: erasmus@pmf.uns.ac.rs

ROK za podnošenje prijava je: 15. septembar 2019.

Kandidati koji prođu u drugi krug selekcije će biti pozvani na intervju na engleskom jeziku u Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a, nakon čega će biti izvršena finalna selekcija.

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti na: erasmus@pmf.uns.ac.rs ili doći lično u Kancelariju (prizemlje plave zgrade, soba br. 6, od 9 – 10 h pre podne).