Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Granadi, Španija

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Granadi, Španija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Granadi, Španija.

Konkurs je otvoren za studente na osnovnim master i doktorskim studijama Univerziteta u Novom Sadu u okviru akademske ponude univerziteta u Granadi.

Broj stipendija: 4

Trajanje stipendija: 5 meseci za osnovne i master i 3 meseca za doktorske studije

Realizacija mobilnosti: letnji semestar 2018/2019 godine

Trajanje konkursa: 12. oktobar 2018. – 24. oktobar 2018.

 

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs