Home » News and Opportunities » ERASMUS+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Granadi, Španija

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Granadi, Španija

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Granadi, Španija.

Konkurs je otvoren za studente UNS-a na nivou masterskih i doktorskih studija  u okviru akademske ponude Univerziteta u Granadi.

Trajanje stipendija: 3 meseca

Realizacija mobilnosti: zimski semestar 2019/2020 godine

Trajanje konkursa: do 26. maja 2019.

 

Tekst konkursa sa uslovima možete pronaći na zvaničnom sajtu UNS.

Za dodatne informacije obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju PMF-a: outgoing.erasmus@uns.ac.rs