Home » News and Opportunities » Najava prezentacije i vebinara za studente Fondacije Tempus

Najava prezentacije i vebinara za studente Fondacije Tempus

Prezentacije i vebinari namenjeni su svim mladima i osobama koje rade sa mladima (omladinskim radnicima), kao i ostalim zainteresovanim za Erazmus+ i CEEPUS programe, zatim Eurodesk platformu koja se može koristiti u svrhu informisanja o mogućnostima za mobilnost. Eurodesk mreža pruža informacije o mogućnostima za školovanje, volontiranje, prakse i slično u inostranstvu.

Eurodesk – mogućnosti za mlade i studente

 

Kako otići na studentsku razmenu kroz programe Erazmus+ i Ceepus?

Sesija podrške – Moja mobilnost – šta mogu da očekujem?

 

Sesija podrške je namenjena studentima koji će tokom narednog semestra učestvovati na mobilnosti. Cilj predavanja je pružanje podrške studentima u vidu konkretnih informacija koje su potrebne kako bi se što bolje pripremili za predstojeću mobilnost: šta očekivati na mobilnosti, šta je potrebno uraditi pre same mobilnosti, kome se obratiti i od koga očekivati informacije i slično.

Predavanje se održava u sredu, 30. januara, u periodu od 17-18 časova u prostorijama Informativnog centra Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39/ I sprat).

Obavezna online prijava putem linka: https://kvim.tempus.ac.rs/sesija-podrske-moja-mobilnost-sta-mogu-da-ocekujem/